Kroniek van de Captain: Week 10

"HOOP DOET LEVEN"... zong Will Tura....

WIST JE DAT ... 

 • Je vanaf nu opnieuw gebruik kan maken van de lockers voor uw golfgerief.
 • Er geen reservaties meer nodig zijn voor de practice (is aan te raden maar moet niet...) 
 • Ons lid Jean Pierre Vanhoren na een wekenlange strijd tegen het Covid 19 virus, weer thuis is en met volle moed aan een lange revalidatie is begonnen.
 • Westgolf de afgelopen weken een aantal nieuwe leden mocht verwelkomen in deze moeilijke maanden.
 • Vele reacties per mail, telefonisch, per brief, en  attenties  toekomen om het Westgolf Team te bedanken voor de organisatie op en rond het terrein met toepassing van de maatregelen .
 • De reservaties uiterst vlot verlopen en het terrein vlug volzet is.
 • De gloednieuwe “cleaning area” volgende week verder afgewerkt zal worden met inbegrip van de omliggende paden.
 • Er onderscheid is tussen de greens van hole 7/8 en 9 en de andere holes: de ondergrond van 7/8 en 9 is Rijnzand en van de andere zeezand.
 • Er opnieuw een uil gespot is en dit op hole 2 .
 • We volgend golfjaar een groot aantal broedkastjes zullen plaatsen om de groeiende vogelpopulatie aan te sterken en te helpen.
 • Heel de bar in ons clubhuis een nieuw kleedje heeft gekregen. Surprise, surprise!!
 • Lounge zetels  geplaatst worden voor het clubhuis op hole 6 wanneer de horeca eindelijk zal mogen hervatten. Al een plaatsje reserveren???

Al deze hoopgevende, positieve berichten passen wel degelijk in het toekomstbeeld dat men ons voorhoudt, maar dit kan enkel werkelijkheid worden indien we, ondanks de versoepelingen, de maatregelen en richtlijnen streng blijven volgen ,want het virus is nog niet verslagen!!

Samen met de versoepelingen in deze lockdown exit wordt langzaamaan, de stad, het dorp, onze buurt luider, drukker, gezelliger misschien…

We werden gedwongen om stil te staan, iedereen jong en oud is vertraagd. Voor sommigen een kans om even te pauzeren, voor anderen een dieptepunt, een ontgoocheling, alsof ze de stekker uit hun eigen leven moesten trekken…” Hoe gaat het?” Kan je hier nog een eerlijk op antwoorden? Het achterste van je tong laten zien? We durven zeker nu niet altijd praten over wat er echt toe doet. We willen het niet te complex maken in onze vluchtige, afstandelijke ontmoetingen.

En toch….alle lachende gezichten , de warme blikken van iedereen, vaak verborgen achter een mondmasker en plexiglas, dat gezond van ziek moet scheiden, geeft ons HOOP….er is nog geen witte rook…. MAAR…. HOOP DOET LEVEN!!

Digitale knuffel  Nicole Loquet