Woord van de Captain

Beste Leden Westgolfers,

Het virus slaat hard toe, we moeten er geen doekjes meer om winden. 

Wij slaan terug met volle overtuiging en het strikt volgen van de opgelegde beperkingen, om samen nog maar eens dit gevaar te overwinnen. Wie dit nog niet beseft , woont spijtig genoeg op een andere planeet. Het virus komt dichtbij!!

Westgolf blijft er echter voor gaan en biedt onze leden, een volledige voortzetting van het winterprogramma aan. Dit wil zeggen dat ALLE geplande wedstrijden, hcp tornooien, senior wedstrijden Ins & Outs, Ladies’ matchen Ins & Outs, Men’s Days en  junior activiteiten ZULLEN DOORGAAN onder de voorwaarden van de reeds gekende Park & Play regelsKort en bondig: we spelen en verlaten daarna terrein en omgeving van onze golfclub. Het clubhouse blijft, zoals werd beslist gesloten voor de komende maand met een evaluatie na 2 weken. Telkens, om het nog eens te herhalen, voorzien we ons met mondmaskers rond het clubhuis, houden we voldoende afstand en wassen herhaaldelijk onze handen, we houden voor de volgende 4 weken onze contacten beperkt.

Vervolgens werken we samen met de Sport commissie aan een sterk winterprogramma en denken we reeds aan 2021 in de hoop dat het tij zal keren en we het verloren jubileumjaar 2020 dubbel en dik in 2021 kunnen waarmaken.

We gaan er voor. Samen zijn we sterk!! Keep safe!!!

Nicole Loquet Captain Westgolf