TOESTAND TERREIN OP BASIS VAN AANBEVELINGEN MICHEL PONCELET

Professionele aanbevelingen voor de komende weken:

  • Korrelmeststof is niet nodig te gebruiken omdat de wortels door de kou en droogte in rust zijn. Op vele golfterreinen werd reeds een verlies aan beworteling vastgesteld. Produkten werden aanbevolen om bij de juiste bodemtemperaturen< 8-10 °C de beworteling te stimuleren, gecombineerd met beluchting met fijne vaste tanden (max 8mm) en zaaien.
  • Gebruiken van diepe groomers (2mm), verticuteren, kort maaien, rollen van de greens om het niveauverschil te verbeteren, topdressing met zand gecombineerd met fijne lava zal de puttinglijn  en de stevigheid van de greens verbeteren.
  • Bemesten enkel met bladmeststoffen die bij lage temperaturen werken.
  • Het is vooral nodig de negatieve evolutie van de droge plekken, veroorzaakt door de droge wind onder controle te houden: Regelmatig gebruik van beregening beter lokaal dan teveel water te gebruiken. Handbehandeling met pellets is plaatselijk nodig met extreme problemen.
  • Herinzaai van de greens enkel met goede weersomstandigheden.
  • Rond eind mei wordt beslist welke meststof er in de komende weken zal gebruikt worden.
  • Op de tees en op de fairway kon men omwille van dezelfde redenen: droogte en koude, geen gebruik maken van bepaalde biologische produkten voor de selectieve onkruidbestrijding volkomen in regel met de huidige wetgeving. Dit wordt prioriteit 1 met de terugkeer van de regen.

Het terrein zal verbeteren en in de oude glorie terugkeren!

Werken met de natuur blijft een uitdaging!! Onze leden golfen op het terrein en genieten. Laten we beseffen dat het verkrijgen van kwaliteit een dagelijkse oefening is op een dunne koord en dat de minste tegenslag: weersomstandigheden en/of ziekte een maandenlange achterstand kan veroorzaken.

Nog even geduld!!

Nicole Loquet