Local rules

Alle wegen en paden maken integraal deel uit vna de baan

Toegangsweg Hole 7 & 9 tot parking = hindernis

Stenen in bunkers: losse obstakels Rule 12.2 a

Kunststof mat = GUR

E.S.A.

Gebied van kwetsbaar milieu aangeduid met rode palen met groene top. 

Out of Bounds

Afspanning grens terrein Practice is OB. bBal in OB: nearest point of relief bij punt waar bal OB is, met 2 strafslagen op fairway of tepassen van rule 17.2 (laatste afslagplaats )  

Dropping zone op Hole 8/17

Verplicht indien bal in het water.

Etiquette

GPS op smartphone toegestaan, bellen enkel in noodgeval

RRR: Replace Divots, Repair Pitchmarks, Rake Bunkers.

Plaats rakel in bunker in richting van de afslag.
Spelen met Driving Range ballen verboden.